4 תשובות
נראלי שכן
הבעיה אצלנו זה שאנחנו מנתחות כל דבר.
כנראה שסתם התעניין האם יש לך את המספר שלו או לא וככה להבין איפה הוא עומד אצלך
שואל השאלה:
מה זה משנה לו איפה הוא עומד אצלי? הוא ידיד מפעם שאנחנו לא בקשר כבר
אנונימית