4 תשובות
הגלקסי הכי חדש
מבחינתך/מבחינתי/מבחינת כל אחד אחר:
תשובה שונה לגמריי.

מבחינה חומרה.
לא אייפון, וגם לא גלקסי, באמת שאין לי מושג
שיואמי נוט 7