תשובה אחת
תכירי עוד בנים מהשכבה וככה גם הם יכתבו לך