תשובה אחת
לפי שפת הגוף שלה, המבט שלה, צורת הדיבור אפילו.
שפת גוף יכולה להגיד המון על בן אדם