2 תשובות
גם אני לא
ההרגשה של השיחרור וההתנתקות מכל העולם ומכל הבעיות