4 תשובות
בכביסה
זה יורד בכביסה
כביסה
זה יורד מהר ממש
עם אפליקציית כל כתם
התחברות ל