3 תשובות
יענו זה מגדיל את הבחור בין הרגליים
זה מבליט להם את איבר המין.
זה מבליט להם את הפ*ן