תשובה אחת
לכל אחד זה משהו אחר צריך לתת לו את הזמן שלו הוא כנראה נלחץ והתבייש
התחברות ל