תשובה אחת
אם הזוגיות לא הייתה טובה ויציבה לפניי, הסיכוי שעכשיו היא תהיה כזו אפסית.
ולשאלתך, בעיקר הדדיות, ואמון