תשובה אחת
מנסה לגרום לך לקנא
מחייך ומסתכל על כול הזמן
מתנהג אלייך בצורה שונה ומוזרה לפעמים
מציק לך .