5 תשובות
כן
אבל זה יורד
לא נראה לי
כן אבל יורד
יורד עם אפליקציית כל כתם
התחברות ל