3 תשובות
Be a voice, not an eqho
תהיה הקול, לא ההד
יהלי אקשטיין רץ למועצה
Poop on me