6 תשובות
סדרות באנגלית
סרטים
ספרים
לראות סדרות או לקרוא ספר
סדרות, סרטים, ספרים, שירים
לראות סדרות באנגלית עם כתוביות בעברית
תראי סדרות אחותי
אני הייתי לא משהו בכלל באנגלית הציונים שלי היו 70-80, ראיתי שתי סדרות, עכשיו אני 90-100