תשובה אחת
יצאת משם אחרי? נתת לו להכנס?
אני הייתי יוצאת ישר ומבקשת סליחה תדעי לפעם הבאה..
אנונימית