2 תשובות
הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות
כי הנאמנים התחרפנו