תשובה אחת
תעשה לעצמך רשימה על דף בעד ונגד להתקשר אליה. אתה תראה שיש הרבה יותר סיבות שלא להתקשר אליה. מבטיח לך שזה יעביר לך אפילו קצת את המחשבות. אחרי זה צא עם חברים תעביר קצת את המחשבות למקום אחר.