2 תשובות
אם תרצי לשרת בקרבי אז לדעתי סמל היחידה שלך יכול להיות נורא יפה למזכרת לאחר השירות.
אם השירות היה באמת משמעותי לך
משפט שאומר לך משהו חשוב
ציור של מישהו שחשוב לך
ציור שקשור לאישיות שלך