2 תשובות
יכול להיות שהקצבה תדחה ותיכנס כשתיגמר השביתה ויכול להיות שזה יכנס באופן אוטומטי בלי קשר לשביתה. אין כל כך דרך לדעת זאת קצת בעיה.
צריך פשוט לעקוב אחרי אמצעי התקשורת ולדעת מתי נגמרת השביתה אבל תראי בדרך כלל לא כולם שובתים אז אולי כן יהיה מענה ויכניסו את כסף
התחברות ל