5 תשובות
נהוג להגיד את זה
תנחומי ושלא תידעו צער
תגידי
זה מה שנהוג להגיד
משתתפת בצערך וכו..