4 תשובות
סימן-רובה?
רובה אולי?
שואל השאלה:
כאילו שכזה יש סימן עם היד ומעל יש לבב
הו, עושים את זה מלא באסיה, ויוצרים על זה לב כשעושים סלפי.. וואי שיט אני לא זוכרת. דקה בודקת