3 תשובות
לא הבנתי למה אם אני הורג את עצמי בעתיד אני אמות עכשיו. זה לא הגיוני. אני של העבר טס לעתיד, הורג את עצמי, אז בעצם זה עוד לא קרה לי נראה לי
לא נראה לי זה ככה. נגיד באנדגיים הם הסבירו שאתה פשוט נכנס למין יקום שונה בזמן שונה פשוט, ולכן אם תהרוג שמה מישהו לא יקרה כלום ביקום שעזבת, ואתה יכול לעבור לחיות ביקום הזה בלי בעיה.
הם גם כאילו הסבירו שאני האינסוף זה כאילו כוחות שחייבות להתקיים ביקום ואם מוציאים אותם אז חייבים להחזיר, וזה למה היו צריכים לחזור בחזרה לנקודה הזאת בזמן שבה הם לקחו.
לתעדי עתיד זה עתיד, מה שאומר שזה עלול לקרות בעתיד ולא בהווה