3 תשובות
מוסרת, בטח מוסרת.
כולן מוסרות.
המחיר לכל האושר הזה הוא הפרטיות.
לא עובדת
כן מוסרת