4 תשובות
מזה קיק
ההודעות ששולחים לו לא מתקבלות
שולחים למשתמש הודעה אם זה לא נותן לשלוח סימן שהוא חסם אותך
שואל השאלה:
זה נותן אבל רשום לי רק. D שזה אומר שזה נשלח והגיע delivery
אנונימי