5 תשובות
כן, אני
איך משתמשים בזה בכלל
אכן כן, אני השתמשתי בזה אבל פרשתי כי יש שם בנים שמראים את העברי מין שלהם.
וזה דוחה.
בבית ספר לרוב
אנונימית