3 תשובות
כנסי להגדרות
שינוי פרטי המשתמש
ותשני תשנה של התאריך לידה שלך
בהגדרות
כן, תכנסי להגדרות>שינוי פרטי משתמש.