2 תשובות
את מידה 9-10
39- זה מידנ 9w
40 זה מידה 10w