תשובה אחת
שרת "מיקמק"?
אתה בטוח שאתה מפרסם את זה במשחק הנכון?