4 תשובות
מצטיינים מאוד נדמה לי?
חכמים
שטות שמוכרים להורים שיאמינו שהילדים שלהם מוכשרים.
ילדים שהאיי קיו שלהם יותר גבוה מהממוצע