4 תשובות
מיותר ממש
מה זאת אומרת ?
קצת מוגזם לדעתי .. אבל שכל אחד יעשה כרצונו.