5 תשובות
קרינג ומיותר.
מיותר ממש
מה זאת אומרת ?
מיותר מאוד
קצת מוגזם לדעתי .. אבל שכל אחד יעשה כרצונו.