תשובה אחת
מוזר, זה אמור להודיע לך.
אבל אם זה לא מודיע,תבדקי בהתראות.