תשובה אחת
quora אבל זה לשאלות רציניות, לא השטויות שפה