3 תשובות
מכיר את זה.
בעיה שלהם. תהיה אתה עם מי שרוצה אותך. לא טוב לו? לא צריך. אל תחפש טובות תחפש אנשים טובים.
קןרה לטובים
הם הפסידו אותך
ואם הם יחפשו אותך אחר כך
תבטיח שלא תהיה שם בשבילם.
אנונימית