19 תשובות
ספורט
ספורט
ספורט
עדיף ספורט
אני אעדיף מחשב
מחשב מחשב
ספורט
ספורט
על הדף ספורט
במציאות.... ברור שמחשב
ספורט אבל עצלנית אז מחשב ב ב ב
ספורט
מחשב וקצת ספורט
משחקי ספורט במחשב. למה להתפשר אם אפשר גם וגם?
ספורט
ספורט
מחשב
בטח שספורט
שניהם.
באותו הנושא: