2 תשובות
מנתקים קשר כי זה רק יכאיב לך. אל תעשה את הטעות שאני עשיתי. אל תשמור על קשר. אתה לא תפסיק לאהוב אותה ואתה תפגע מזה מאוד
אם היא אמרה לא זה לא ,תתפוס מרחק עד שירד לך ותחזרו לדבר בינתיים תדבר עם אחרות ,צא לדייטים