7 תשובות
עם עצמי בעיקר
אףאחד
אף אחד
עם אף אחד אני באמצע להתמרמר
אף אחג
אף אחד
No one