6 תשובות
יום
~v~
כמה שעות/יום
עד שהיא מתלכלת או מסריחה
כל יום
יום
פעם אחת אלה אם כן זה היה לזמן קצר והיא לא התלכלכה ולא הזעתי