2 תשובות
כן זה לא הפרש מי יודע מה.
קצת גדול לי אבל יש סיכוי