4 תשובות
גחצמחצגאע
זה מדהים
שואל השאלה:
אני ככ מתרגת
ראיתי!
*צרחת התרגשות*
כןן!!
אני ככ מתרגשת וואי