3 תשובות
באירופה?
ספטמבר? כאילו שנה הבאה
שואל השאלה:
כן אירופה וכן שנה הבאה