תשובה אחת
תרשום כובעי גרב בגוגל
יהיה בטוח מלא וזה יתן לך חנות והכל