תשובה אחת
יש מלא
Also ,and , in addition ,because זה דוגמא ממש מצומצמת