תשובה אחת
תקפיאי מים ותחכי או שתקני איפשו או שכנים משהו