תשובה אחת
בערוץ 12 בשעה 21:15 יש צומת מילר
בערוץ 13 בשעה 21:15 גב האומה