תשובה אחת
"אם יקרה לך משהו" - כנסיית השכל.
תקרא על הסיפור מאחורי השיר ותבין