2 תשובות
כנראה לא רצה להשתתף או שלא נתנו לו תפקיד
הוא השתתף, אבל פשוט לא ברוב העונה.
אנונימי