2 תשובות
היום הכל מסוכן והטלפון פולט קרינה כל הזמן בגלל הקליטה וכשאנחנו מתקשרים למישהו בגלל גלי רדיו לא בגלל המכשיר עצמו.
חח הרגת אותי עם הכותרת לשאלה..
למה לעזעזאל אתה עושה להם נקודה חמה? חבל על האינטרנט.
וכן, עדיף לא לשים קרוב לגוף במיוחד לא באזור שם.