10 תשובות
כן
זה תלוי באיזה רמה לדעתי
אנונימי
תלוי באיזו רמה ולמה
אבל כן
קצת
לא ממש
תלוי באיזו רמה
כצת
אנונימי
לא ממש