4 תשובות
עוד לא שינית לשעון חורף.
עכשיו 1:10
השעון שלך על שעון קייץ עדיין את צריכה להעביר אותו 3: