2 תשובות
רוצה לצאת איתי
תבוא אליה כשהיא במוד טוב ותסביר לה את רגשותייך
עדיף כשאתם לבד, למקרה שהיא תגיד שהיא לא מרגישה אותודבר ואז יהיה קצת מביך