2 תשובות
שפותחים את הלב
שעושים ניתוח לב אז הלב חשוף על שולחן הניתוחים והוא מן הסתם פתוח כי צריך לנתח בתוכו